กิจกรรมของเรา

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

📣📣ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล📣📣 #เรื่องรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 สามารถคล…

0 comments

ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ 2/2561

ประกาศโรงเรียน ประกาศผลสอบ SWP TEST ครั้งที่ 1 M.4 ประกาศผลสอบ SWP TEST ครั้งทที่ 1 P.6 ปร…

0 comments

กิจกรรมวันคริตมาส

0 comments

กิจกรรมกีฬาสีภายใน

0 comments

คณะครูและบุคลากร ร่วมถวายบังคมตรงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

0 comments