กราบถวายสักการะพระบรมศพในหลวง ร.๙

บุคลากรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง   โดยการนำของ ท่านผู้อำนวยการ  กำพล  แสนบุญเรื่อง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ในวันศุกร์ ที่  8  กันยายน  2560

Related posts