บุคลากร ส.ว.พ. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จักรี

Related posts