รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

📣📣ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล📣📣
#เรื่องรับสมัครนักเรียนใหม ปีการศึกษา 2562

สามารถคลิกดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่🔻🔻#นักเรียนโครงการพิเศษ🧒👦
รับสมัครวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562
เพิ่มเติมคลิก🔻 https://drive.google.com/open?id=1NiawQIRW8PnGdSnotBhIPfPTJuJHvwuD
#นักเรียนทั่วไป🧒👦
รับสมัครวันที่ 23-27 มีนาคม 2562
เพิ่มเติมคลิก🔻 https://drive.google.com/open?id=1KDiu8bGuWQ80xbu7WBZPfEsn9lHO5gTo

 

Related posts