รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA (Office of the Basic Education Commission Quality Awards ) ประจำปี 2559-2560 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวสุวรรณพิทย์ ภารกิจของเราขั้นต่อไป
1. รักษาสภาพความเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืน
3. เป็นพี่เลี้ยงให้โรงเรียนรุ่นต่อไป

Related posts