ลูกเขียว-ขาว ขอแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2560

ลูกเขียว-ขาว ขอแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2560 นี้ คุณครูยิ้ม ศรีรัตน์ / คุณครูอนงค์ พลภักดี / คุณครูวันชาติ อนุพันธ์ / คุณครูอำไพ นามวงศ์ / คุณครูสมยศ บุญมี / คุณครูลัดดา บุญมี / คุณครูเจียมจิต จันทราช ที่เดินทางมาถึงเส้ยชัยแห่งเกียรติยศ 60 ปี

 

Related posts