โครงการ พินิจย้อนรอยประวัติศาสตร์ สุวรรณภูมิราชบุรินทร์

โครงการ พินิจย้อนรอยประวัติศาสตร์ สุวรรณภูมิราชบุรินทร์ วันที่ 30 กันยายน 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/6 ณ วัดจำปานคร ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

Related posts