ติดต่อ

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ที่ตั้ง : 559 หมู่ 20 ถนนปัทมานนท์ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4358-1034  Fax : 0-4358-1034

Email : suwanpit@swp.ac.th

website : http://www.swp.ac.th