อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 8 ก.ย. 2560

อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดย ผกท. และรด.จิตอาสาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จำนวน  22 นาย เข้ารับการอบรมในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560
ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. ณ บริษัทโรงสีศรีแสงดาว จำกัด   อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด

Related posts