ประกาศผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

ประกาศผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประกาศผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประกาศผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประกาศผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Related posts