ประกาศขอเปลี่ยนแปลงวันรับรางวัลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

ประกาศขอเปลี่ยนแปลงวันรับรางวัลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

Read More

ประกาศขอเปลี่ยนแปลงวันรับรางวัลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์

ประกาศขอเปลี่ยนแปลงวันรับรางวัลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์

Read More

ประกาศผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16

ประกาศผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประกาศผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถม…

Read More

ประกาศผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

ประกาศผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศผลกา…

Read More

เกียรติบัตรการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16

เกียรติบัตรการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกียรติบัตรการสอบแข่งขั…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประ…

Read More

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16

รายชื่อนักเรียนสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายชื่อนักเรียนสอบแข่ง…

Read More