อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 8 ก.ย. 2560

อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดย ผกท. และรด.จิตอาสาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จ…

Read More