การมอบทุนเสมอภาคโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ณ หอสมุด 33 ปี ห้องประชุมพนม – วรินธร เวลา 08.30-11.00 น. ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2564

นักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด 273 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วันอังคารที่ 27 มกราคม 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันอังคารที่ 28 มกราคม 2564

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ บุญภพ จันทมัตตุการ ในการมอบทุนดังกล่าว