การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” วันที่ 23-24 มกราคม 2564 ณ หอประชุม 43 ปี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3226052210828510