ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

🎌🎌🎌 日本語能力試験の合格 おめでとうございます🎊🎊
ศิลป์ญี่ปุ่น สวพ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563
💮 นายลัทธพล คงศิริ JLPT N4
💮 นางสาวกนิษฐา ศิริจงเพียร JLPT N5
💮 นางสาวรินลดา นวลดี JLPT N5
💮 นางสาวผลิตา ลาโนนงิ้ว JLPT N5

ครูผู้รับผิดชอบ นางสาววิลาวัลย์ จันทริมา