ทบทวนการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 มกราคม 2564 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล นำโดย นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเตรียมเข้ารับการประเมินโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมพนม – วรินธร ศรีแสนปาง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1U6LYNk0oCUvoUMylqtmrmBdmibo1aMj0?usp=sharing