ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2564 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2564
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
วันที่ 4 ม.ค. 2564 โรงเรียนจะทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ นิมนต์พระ 49 รูป
มีลำดับขั้นตอนดังนี้

  1. เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเคารพธงชาติเรียบร้อยแล้ว นิมนต์พระ 5 รูป มาให้ศีลให้พรนักเรียนที่โดม
  2. หลังเสร็จพิธีนิมนต์พระกลับมายังห้องพนมวรินทร เพื่อเตรียมตัวและแบ่งสายรับบิณฑบาต โดยแบ่งเป็น 3 สาย
  3. สายที่ 1 เส้นทางระหว่างหอสมุดกับโรงรถ ม.2 และ ม.5 สายที่ 2 เส้นทางระหว่างหอสมุดกับโรงอาหาร
    ม.1 และ ม.4 สายที่ 3 หน้าอาคาร 1 ม.3 และ ม.6 ให้เตรียมเครื่องใส่บาตรประมาณ 20 ชุด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kTICU0f1N4EIo_7rbYqBNg1NBuIet0Mn