วันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

คณะครูและบุคลากร ร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิด ผู้อำนวยการ บุญภพ จันทมัตตุการ ณ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล วันที่ 25 ธันวาคม 2563