อบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้ทำการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมิน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรที่มากความสามารถ มาให้ความรู้และหลักการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสม

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ :

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3271784252921972