ประชาสัมพันธ์ หอสมุด ๓๓ ปี สุวรรณพิทย์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ หอสมุด ๓๓ ปี สุวรรณพิทย์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญชวนนักเรียน คุณครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้

กิจกรรมประกวดคำขวัญเกี่ยวกับห้องสมุดhttps://forms.gle/JqzAfFxkQm7CSTob7

กิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ ๔๒https://forms.gle/bC8iNabh6VQxEQp58

กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก ในหัวข้อ “ชวนน้องอ่านหนังสือ”

https://forms.gle/EDvmvuTGr71pseWQA

****เกณฑ์การแข่งขันแต่ละกิจกรรมตามโพสต์ด้านล่าง****

ทุกกิจกรรมมีเกียรติบัตรและรางวัลเงินสดมอบให้

#กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

#กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์