ประชุมคณะกรรมการการจัดประกวดแข่งขันและคณะกรรมการการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย