ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศ-ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-ครูอัตราจ้าง-วิชาเกษตรศาสตร์