เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์พลังสิบ (ม.1/3 และ ม.4/11) ประชุมผู้ปกครอง

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์พลังสิบ (ม.1/3 และ ม.4/11) ประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพนม-วรินธร ศรีแสนปาง

*หมายเหตุ นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนและให้ผู้ปกครองเตรียมค่าใช้จ่าย 2,000 บาท