ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 และรับทุนเสมอภาค