ประกาศ เลื่อนชั้น (ครั้งสุดท้าย)

— ม.2 : https://drive.google.com/…/1PeskPB8XvgW9YgHcZtQ…/view…

— ม.3 : https://drive.google.com/…/1eYMpYn8Bl45mJ…/view…

— ม.5 : https://drive.google.com/…/1Wuv11bSJ…/view…

— ม.6 : https://drive.google.com/…/15ujCFau2JdpQgCpkSSm…/view…

(มีข้อสงสัย ติดต่อหัวหน้างานวิชาการ คุณครูสุเทพ ชัชวาลย์ 0821004273)