กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ #2565

** กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ #2565

**เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

สมัครเข้าร่วมแข่งขันเกณฑ์การแข่งขัน :

https://drive.google.com/…/1b…/view…

– การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น/ม.ปลาย

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfEK3vWmTD7vD…/viewform

– การวาดภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้น/ม.ปลาย

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfJxEmTxrW9id…/viewform

– การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.ปลาย

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeHSMTKC5pgoG…/viewform

– การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.1-6

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScU…/viewform

– การสืบค้นข้อมูล ม.ต้น (สมัครได้ที่คุณครูคอมพิวเตอร์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์)

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2565 สอบถามเพิ่มเติมได้จากคุณครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี