ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

ด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล จะเดินทางเพื่อไปศึกษาดูงาน ณ รร.อยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ จึงประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565