ประชาสัมพันธ์ 📢 หอสมุด 33 ปี สุวรรณพิทย์

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบทดสอบความรู้ออนไลน์เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ (26 มิถุนายน 2565) พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ เมื่อได้คะแนนร้อยละ 70 % ขึ้นไป (กรุณากรอก E-mail ให้ถูกต้อง ลิ้งค์ทำแบบทดสอบด้านล่าง 👇https://forms.gle/84mejCwpmjCskuQ88

#กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์#หอสมุด33ปีสุวรรณพิทย์