ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

— ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

https://drive.google.com/…/1T2…/view…

— ตารางการมาเรียน กลุ่มห้อง ก และ กลุ่มห้อง ข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน

https://drive.google.com/…/1xBW6-isEJrkwzQu…/view…

— รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มห้อง ก

https://drive.google.com/…/1ZdiW1Ibv7YbLIc…/view…

กลุ่มห้อง ข

https://drive.google.com/…/1shibMqv8tIuPb5pgw5J…/view…

— รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มห้อง ก

https://drive.google.com/…/17eNcfsNYWGdY4Ex6tM4…/view…

กลุ่มห้อง ข

https://drive.google.com/…/1blB7mAFwMGSxozW8Xi3…/view…

— รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มห้อง ก

https://drive.google.com/…/1-c4mQKNMuqYLtmjGKGk…/view…

กลุ่มห้อง ข

https://drive.google.com/…/1uhC1yC…/view…

— รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มห้อง ก

https://drive.google.com/…/1vD2eENINznCHNIOY…/view…

กลุ่มห้อง ข

https://drive.google.com/…/1Nj0AQdPGXsV21c5DGZT…/view…

— รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มห้อง ก

https://drive.google.com/…/1y…/view…

กลุ่มห้อง ข

https://drive.google.com/…/1ZbQlGPF-SZibd…/view…

— รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มห้อง ก

https://drive.google.com/…/1RFPMRIp_Mt1XGJ…/view…

กลุ่มห้อง ข

https://drive.google.com/…/10SnUnOi…/view…

—- มีข้อสงสัย สอบถามจากครูประจำชั้น / หรือ คุณครูสุเทพ ชัชวาลย์ หัวหน้างานวิชาการ 0821004273

–ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

https://drive.google.com/…/1T2…/view…