รับสมัครสอบแข่งขัน MediaKids Awards ครั้งที่ 7

รับสมัครสอบแข่งขัน MediaKids Awards ครั้งที่ 7 (สมัครฟรี) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:30 น.

โดยสมัครทางลิงก์ที่ลงในเพจของโรงเรียนหรือสมัครกับครูประจำวิชาในวันทำการ

กำหนดการสอบแข่งขัน MediaKids Awards ครั้งที่ 7

สอบรอบที่ 1 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2656 และ

รอบที่ 2 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 วงคำศัพท์ให้นักเรียนสามารถดาวน์โหลดในเพจของโรงเรียนหรือติดต่อขอสำเนาได้ที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ลิงค์สมัครสำหรับ ม.1 https://forms.gle/pon2CgmwCwzdBUnA7

ลิงค์สมัครสำหรับ ม.2 https://forms.gle/4mMzBVPqv8T8sC4P8

ลิงค์สมัครสำหรับ ม.3 https://forms.gle/xciymGb1qEnQEzDu5

ลิงค์สมัครสำหรับ ม.4 https://forms.gle/hW3FpVeGYhZAD8jC6

ลิงค์สมัครสำหรับ ม.5 https://forms.gle/G3jXHXKXQsBZPehdA

ลิงค์สมัครสำหรับ ม.6https://forms.gle/eW7AWRwcmJ5gnmVq9

คำศัพท์ ม.1 : https://docs.google.com/…/1bL8SVUTjZOQI2vWlOuDY…/edit…

คำศัพท์ ม.2 : https://docs.google.com/…/112gQDAfnbtiF2uxWymqc…/edit…

คำศัพท์ ม.3 : https://docs.google.com/…/1wq7e_6sZQ…/edit…

คำศัพท์ ม.4 : https://docs.google.com/…/1wgCLdXw21McHDplUkD6y…/edit…

คำศัพท์ ม.5 : https://docs.google.com/…/1ZBBHkfuy5pIl_Rvxqj…/edit…

คำศัพท์ ม.6 : https://docs.google.com/document/d/1CzxSUifA_rdFc9Ix22xTCHpf6tqoVqRn/edit?usp=sharing&ouid=109070443703405605856&rtpof=true&sd=trueusp=sharing&ouid=109070443703405605856&rtpof=true&sd=true