ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.บุญภพ จันทมัตตุการ

ลูกเขียว-ขาว ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.บุญภพ จันทมัตตุการ ในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ “โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย”