ต้อนรับ ผอ.เทพรังสรรค์ สุวรรณโท ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านใหม่

12 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ต้อนรับ ผอ.เทพรังสรรค์ สุวรรณโท ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านใหม่

https://drive.google.com/drive/folders/1TJC6qTNLJJjOyMXy3O6eeQ2aFnrBupPe?fbclid=IwAR3pBxgS8pm-suzdL0LySr-CFKjwYkKTPrNgPX9nig20qkYCl9if50hjz4g

https://drive.google.com/drive/folders/1-rb8fE-u5rcXewRvvar2tfV69KC2iprs?fbclid=IwAR3J6tAoe38DfYkxyFVu-EK-XvCCQYX8CqgJejWCBEl9LqpVf_iCEOfDfBM