การชำระเงินบำรุงการศึกษา

– ม.ต้น วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

– ม.ปลาย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565