พิธีเปิดงานถนนนวัตวิถีของเทศบาลสุวรรณภูมิ

ผอ.เทพรังสรรค์ สุวรรณโท ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลร่วมพิธีเปิดงานถนนนวัตวิถีของเทศบาลสุวรรณภูมิ โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ เป็นประธานเปิดงาน