ประกาศ.. การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ

ประกาศ.. การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
เนื่องด้วยในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสุวรรรภูมิพิทยไพศาล เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กลุ่มที่ 2 (8 อำเภอ) จึงประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ