กาย-วุทธิเชษฐ์ ใจดี นักเรียน ม.6 ส.ว.พ. ในรายการไมค์ทองคำ