การเปลี่ยนแปลงเวลาคาบเรียน จากคาบเรียนละ 60 นาที เป็น 50 นาที เพื่อให้นักเรียนแต่ละคณะสีได้ซ้อมเชียร์กีฬาภายในในคาบสุดท้ายของแต่ละวัน