ประชาสัมพันธ์จากสมาคมพ่อค้าอำเภอสุวรรณภูมิ

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง”งานงิ้วอำเภอสุวรรณภูมิ