เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ที่มีความสนใจทางด้านนาฏศิลป์และวงโยธวาทิต

ประชาสัมพันธ์ : เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ที่มีความสนใจทางด้านนาฏศิลป์ มีใจรักในการแสดง สามารถสมัครเข้าร่วมชุมนุมนาฏศิลป์ ได้ที่ ครูผู้สอนรายวิชานาฏศิลป์ หรือช่องทางการติดต่อด้านล่าง

ฝากประชาสัมพันธ์ : นักเรียน ม.1 คนใด มีความสามารถและมีความสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวงโยธวาทิต ติดต่อได้ที่อาคารสุนทรีภาพ (ห้องดนตรีหลังหอประชุมหลังเดิม)