วงโยธวาทิต โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร่วมขบวนพิธีเปิดกีฬา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

ขอบคุณภาพจาก คุณวีระพล จันทร์เจริญ