ประกาศรับสมัครคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น โรงเรียนดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดไฟล์ได้จากลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1P81mjls6w2__vGJAF4equ78JYQrvEIXe?usp=sharing

202012151502