การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3661292270637833