ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1cndydZ-4MMe1zqQdZqv6OpL3Z9HMTnqf?usp=sharing&fbclid=IwAR1m6x6Yn-fRGiAVUzqiTVWogqKEVkKUBX6O4KOp87oWXBIir6fcD8eApcw