การจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมวันคริสมาสตร์ ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ รวมถึงการร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ :

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3155343177899414

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3155175261249539

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3155994777834254