กีฬาสี สวพ. ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้ดำเนินการจัดกีฬาสี สุวรรภูมิพิทยไพศาล ณ สนามกีฬา โดยมีการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ และการจัดแสดงสแตนด์เชียร์ การเดินขบวนพาเหรด โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ที่สามารถดำเนินงานได้อย่างสำเร็จลุล่วง

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ :

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3330398830393847

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3333542173412846

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3334876109946119

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3335033763263687

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3330775977022799

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3330955497004847

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3331191193647944