ปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบัน สวพ.

วันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบัน โดยมีการมอบประกาศนียบัตร มีพิธีเปิดโดยผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงการเข้าร่วมของคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

ดูภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3367616390005424

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3367676393332757

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3368447979922265