เข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565