เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมฯ การแพร่ระบาดของโคโรน่า 2019

ประกาศ.. เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมฯ การแพร่ระบาดของโคโรน่า 2019

— ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยหลังจากเทศกาลปีใหม่ที่มีกลุ่มบุคคลจำนวนมากจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ซึ่งเราไม่ทราบได้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีกหรือไม่

— ดังนั้นโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จึงกำหนดให้คุณครูปฏิบัติงานภายในที่พัก Work from Home / และให้นักเรียนเรียน online ตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม 2565