โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล บริจาคเงินและน้ำดื่ม เพื่อนำไปบริหารจัดการต่อสู้ COVID-19 แก่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ และ อบต.ช้างเผือก