ประกาศ เรื่องมาตรการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-2019(โควิด-19)

ประกาศ เรื่องมาตรการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-2019(โควิด-19)

————————————————–

ให้นักเรียนและคุณครูผู้คุมห้องสอบ ได้ตรวจคัดกรองและแสดงผลการตรวจคัดกรองไวรัสโคโรน่า-2019 ดังนี้

— ผลตรวจ RT-PCR จากสถานพยาบาล (โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย) หรือ….

— ผลตรวจ ATK ชุดตรวจเชื้อด้วยตนเอง จากร้านขายยาทั่วไป (ถ่ายภาพระบุชื่อ วันที่ตรวจ)

—————– ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง —————————

นำผลการตรวจมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ

– ห้องเรียนพิเศษ ม.1 (Gifted/EIS) สอบวันที่ 6 มีนาคม 2565

– ห้องเรียนพิเศษ ม.4 (Gifted/EIS) สอบวันที่ 7 มีนาคม 2565

– ห้องเรียนทั่วไป ม.1 สอบวันที่ 26 มีนาคม 2565 (สมัคร 9-13 มีนาคม 65)

– ห้องเรียนทั่วไป ม.4 สอบวันที่ 27 มีนาคม 2565 (สมัคร 9-13 มีนาคม 65)